HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Zorg en welzijn voor migrantenouderen

Het programakkoord ‘Kiezen voor de Stad’ stelt dat er behoefte is aan meer kennis over de zorgproblemen van de groeiende groep migrantenouderen in de Amsterdamse wijken. Wat zijn hun specifieke zorgbehoeften? Met deze vraag houdt de gemeente (GGD en DWZS) zich samen met de Universitaire Medische Centra al enige tijd bezig. Wat heeft deze samenwerking tot nu toe opgeleverd? In deze workshop presenteren de gemeente en de UMC’s hun ervaringen met de zorg- en welzijnbehoeften van migrantenouderen, delen ze kennis die ambtenaren en stadsdelen in hun zorgaanpak kunnen toepassen en wordt besproken welke kennisvragen er op dit thema leven die gebruikt kunnen worden als input voor verder onderzoek.

Sprekers
dr. Marie-Louise Essink-Bot (UvA)
Prof. dr. Dorly Deeg (VU)
Prof. dr. Arnoud Verhoeff (GGD)

dr. Marie-Louise Essink-Bot
Universiteit van Amsterdam / AMC / Sociale Geneeskunde

Profiel: Marie-Louise Essink-Bot, arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog, werkt sinds 2008 als universitair hoofddocent op de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC-UvA. Zij leidt de onderzoekslijn ’Kwaliteit van zorg en diversiteit’. Zij is o.a. projectleider van het onderzoeksproject ’De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse’, waarin de aansluiting tussen de vraag van oudere migranten en het aanbod van voorzieningen wordt onderzocht. Eerder was zij werkzaam bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, het laatst in de functie van universitair docent. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift over het meten van gezondheidstoestand / kwaliteit van leven.

Prof. dr. Dorly Deeg
Vrije Universiteit / VUmc / Epidemiologie van de veroudering

Profiel: Prof.dr. Dorly J.H. Deeg is verbonden aan het VU Medisch Centrum en sinds 2001 strategisch hoogleraar Epidemiologie van de veroudering. Sinds 1991 leidt zij de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een interdisciplinair onderzoek naar veranderingen in het lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren van ouderen met een team van 45 onderzoekers van diverse disciplines (o.a. van de faculteit Sociale Wetenschappen). Deegs onderzoeksactiviteiten richten zich op veranderingen in het dagelijks functioneren van ouderen, hun beleving daarvan, en op determinanten van zowel functioneren als beleving. Zij is tevens editor-in-chief van de European Journal of Ageing en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie.