HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Vestigingscondities voor de Amsterdamse kenniseconomie

De gemeente Amsterdam en onderwijsinstellingen zullen het snel eens zijn: een volwaardige kenniseconomie heeft voordelen voor iedereen. Helaas lukte het in 2010 net niet om tot de top-5 van beste zakensteden door te dringen. Bij de Europese Stedenmonitor van Cushman & Wakefield staat Amsterdam op de zesde plaats: de groei van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bleef achter bij andere steden. Welke harde en welke zachte factoren van de vestigingscondities moeten worden versterkt zodat Amsterdam wel de top-5 haalt? In deze workshop worden de belangrijkste vestigingsvoorwaarden belicht en bediscussieerd. Want moet Amsterdam, om aantrekkelijker te worden, inzetten op meer groen of meer ‘rood’? En volgt wonen werken, of werken wonen?

Sprekers
dr. Willem van Winden (HvA)
Prof. dr. Piet Rietveld (VU)
Koos van Zanen (Dienst Ruimtelijke Ordening)

dr. Willem van Winden
Hogeschool van Amsterdam / Lector Amsterdamse Kenniseconomie

Profiel: Willem van Winden is lector Amsterdamse kenniseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde vele internationaal vergelijkende studies naar o.a. de ontwikkeling van steden in de kenniseconomie, de gevolgen van de opkomst van ICT voor dergelijke economieën, de toekomst van de industrie in Europese industriële regio's en vernieuwende stedelijk-economische strategieën. Van Winden is directeur en medeoprichter van het Erasmus Centre for Urban Management Studies en was tot voor kort universitair docent Stedelijke Kenniseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder is hij verbonden aan het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur) en is hij als adviseur werkzaam voor URBACT, een Europees instituut gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling tussen steden.

Prof. dr. Piet Rietveld
Vrije Universiteit / Ruimtelijke Economie

Profiel: Piet Rietveld (1952) is sinds 1990 hoogleraar Vervoerseconomie en hoofd van de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het ontwikkelen van methoden om conflicterende belangen in het ruimtelijke beleid af te kunnen wegen. In zijn oratie sprak hij onder meer over infrastructuur, mobiliteit en economie, en hield hij een pleidooi voor het doorberekenen van de kosten van files aan de consument. Hij doet onder meer onderzoek naar het waarderen van ruimtelijke kwaliteit. Zijn bijdrage aan deze workshop zal gedeeltelijk baseren op research naar de diverse factoren waar kenniswerkers belang aan hechten bij hun vestigingskeuze.