HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Ruimtelijke strategieën in crisistijd

De crisis heeft de bouw in Amsterdam stilgelegd. Welke ruimtelijke strategieën zijn er voorhanden zodat de stad en de metropool Amsterdam zich in positieve zin (people, planet en profit) kan blijven ontwikkelen? Het lijkt zeker dat de oude werkwijze van de gemeente gewijzigd moet worden. Wat gaat de ruimtelijke ontwikkeling beïnvloeden op de middellange termijn en hoe kan de gemeente hier strategisch op in spelen? En zal Amsterdam moeten accepteren dat er over verschillende kantoorwijken gras zal groeien?

Sprekers
Prof. dr. Pieter Tordoir (UvA)
Prof. dr. Peter Nijkamp (VU)
Jurgen Hoogendoorn (Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam)
Keimpe Reitsma (Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam)

Prof. dr. Pieter Tordoir
Universiteit van Amsterdam / Economische Geografie en Planologie

Profiel: Pieter Tordoir (1958) is sinds 2001 deeltijdhoogleraar Economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Vrom-raad en heeft daarnaast een eigen onderzoekspraktijk. Zijn expertise en ervaring liggen op de raakvlakken van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en verstedelijking, en bereikbaarheid en infrastructuur. Tordoir deed recent onderzoek naar het samenspel van marktwerking en collectieve ordening in het kader van fysiek ruimtelijke ontwikkeling. Tevens publiceert hij over strategisch management, strategische beleidsvorming en over de kenniseconomie. Zijn werk in de praktijk richt zich mede op de vorming van en beleidsbepaling voor publiekprivate coalities voor stedelijke en ruimtelijk-economische projecten en ontwikkelingen. Tordoir bekleedt verschillende bestuurlijke functies en doceert aan het Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS) en aan de Amsterdam School of Real Estate.

Prof. dr. Peter Nijkamp
Vrije Universiteit / Ruimtelijke Economie

Profiel: Peter Nijkamp is sinds 2008 universiteitshoogleraar aan de Vrije Universiteit. Zijn wetenschappelijke expertise dekt het brede terrein van de ruimtelijke en regionale economie, de milieueconomie en de economie van transport, infrastructuur, woningmarkt, stedelijke ontwikkeling en innovatie. Nijkamp heeft een indrukwekkende internationale staat van dienst en leverde belangrijke bijdragen aan beleidsontwikkeling op de diverse terreinen. Hij behoort tot de top één procent van Europese economen en tot de top-vijf procent wereldwijd. Voor zijn wetenschappelijk werk heeft hij tal van prijzen en onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze Spinozapremie in 1996. In het verleden was Peter Nijkamp onder meer voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).