HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Naar een efficiëntere jeugdaanpak

De komende jaren moet de gemeentelijke jeugdaanpak meer doen met minder geld. Ook hier is efficiënter werken een belangrijk onderwerp. Door kostenbesparingen en minder nieuwe projecten is het nog belangrijker om de jeugdketenaanpak goed af te stemmen. Wat is bekend over vroege risicofactoren die iets kunnen zeggen over de ontwikkeling van kinderen op de langere termijn? Welke jeugdaanpak kan in positieve zin bijdragen aan het onderwijs, het netwerk van de ouders en de opvoeding? In deze workshop wordt over deze onderwerpen gediscussieerd aan de hand van presentaties van praktijkgerichte kennis en wetenschappelijk onderzoek over efficiënte jeugdaanpak. Tot slot wordt gesproken over de noodzaak en de wijze waarop kennisinstellingen en de gemeente dit thema de komende jaren samen kunnen aanpakken.

Sprekers
Prof. dr. Wim Slot (VU)
dr. Leonieke Boendermaker (HvA)
Patrick Snoek (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)

Prof. dr. Wim Slot
Vrije Universiteit / Jeugdstudies

Profiel: Prof. dr. Wim Slot is hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit. Slot deed onderzoek naar de effecten van residentiële en ambulante hulpverlening voor kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het competentiemodel en daarvan afgeleide hulpverleningsmethodieken. Hij was directeur van PI Research, een centrum voor onderzoek, ontwikkeling en onderwijs op het terrein van de jeugdzorg. Als hoogleraar is hij verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK), een interfacultair VU-onderzoeksinstituut voor psychologen, pedagogen, juristen en psychiaters.

dr. Leonieke Boendermaker
Hogeschool van Amsterdam / Lector Jeugdzorg

Profiel: dr. Leonieke Boendermaker is sinds 2010 lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam. Het centrale thema van het lectoraat is implementatie van jeugdzorginterventies. Na haar studie Pedagogiek, werkte Boendermaker als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie. In 1999 promoveerde ze op een onderzoek naar de justitiële behandelinrichtingen. Vanaf 2000 werkte ze bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), nu het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De afgelopen jaren was zij o.a. lid van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Ook is ze projectleider van ‘Wat werkt’.