HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops

Interventies op de arbeidsmarkt

Nu veel gemeentelijke diensten meer moeten doen met minder slagkracht, is het meten van de effectiviteit van beleid nog belangrijker geworden. Een belangrijke kennisvraag van Dienst Werk en Inkomen luidt dan ook in hoeverre hun interventies effectief bijdragen aan de re-integratie van arbeidskrachten en het verkleinen van de werkloosheid in de stad. De universiteiten deden in samenwerking met DWI onderzoek naar de juiste processen, ontwikkelden meetbare modellen en voerden evaluaties uit. Tijdens Kennis voor de Stad zullen de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd worden. Daarnaast wordt er besproken welke werkbare mogelijkheden er nog meer zijn om de komende jaren gezamenlijk onderzoek op het gebied van arbeidsinterventies en het meten van de effectiviteit ervan uit te voeren.

Sprekers
Prof. dr. Annelies van Vianen (UvA)
Prof. dr. Bas van der Klaauw (VU)
Niels van Tent (Dienst Werk en Inkomen)
Kees Hulsman (Dienst Werk en Inkomen)

Prof. dr. Annelies van Vianen
Universiteit van Amsterdam / Arbeids- en organisatiepsychologie

Profiel: Prof. dr. Annelies van Vianen (1953) is bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en leerloopbaan aan de Universiteit van Amsterdam. Van Vianen is sinds 1990 verbonden aan de UvA; eerst als universitair docent en later als universitair hoofddocent Arbeids- en organisatiepsychologie. Daarnaast was zij van 1992 tot 1994 voorzitter van de Emancipatiecommissie van de UvA. In 1997 was Van Vianen als gastonderzoeker werkzaam bij Michigan State University. Eerder deed zij onderzoek in opdracht van DWI naar de ontwikkeling van re-integreerbaarheid.

Prof. dr. Bas van der Klaauw
Vrije Universiteit / Arbeidseconomie

Profiel: Bas van der Klaauw (1973) is hoogleraar Beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan het Tinbergen Instituut en het Centre for Economic Policy Research. In 2000 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over werkloosheid en activerend arbeidsmarktbeleid. In 2008 ontving hij een Starting Grant van de European Research Counsel voor talentvolle jonge onderzoekers. Sinds 2009 is hij co-editor van Labour Economics, het belangrijkste Europese tijdschrift op het gebied van arbeidseconomie.