HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
De auto en de stad. Wat beweegt Amsterdammers?

De auto krijgt steeds minder ruimte in de binnenstad. Het beleid om steeds minder auto’s binnen de ring A10 te laten rijden zal door het huidige college worden voortgezet. In het kader van de Structuurvisie schrijven de wethouders van Verkeer en Ruimtelijke Ordening hier samen een uitvoeringsplan voor. In het plan zal rekening gehouden moeten worden met de houding en wensen van de Amsterdammers die binnen de ring wonen. Want hoe staan zij tegenover een binnenstad met minder autoverkeer en met welke prikkels kun je hun gedrag hierbij sturen? Ook de reactie van de economie is van belang. Schrikt het ondernemers af of hebben zij wellicht ook profijt bij minder ruimte voor auto’s in de stad? De workshop biedt tevens een analyse van de mogelijke beleidsinstrumenten en prikkels die de Amsterdammers kunnen bewegen de auto uit de stad te halen.

Sprekers
dr. Michel J.J. Handgraaf (UvA)
Prof. dr. Erik Verhoef (VU)
Fokko Kuik (Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer)
Tim Witte (Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer)dr. Michel J.J. Handgraaf
Universiteit van Amsterdam / Arbeids- en Organisatiepsychologie

Profiel: Michel Handgraaf (1971) is universitair docent Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens Principal Investigator bij het Center for Research on Environmental Decisions (CRED) aan Columbia University, New York. Zijn onderzoek valt te karakteriseren als ‘Behavioral Economics’ met een sterke psychologische component en een focus op onderhandelen, en dan met name op de rol van de macht en de ethische overwegingen. Tevens doet hij onderzoek naar determinanten van coöperatief gedrag binnen sociale dilemma’s waarbij afwegingen tussen eigen- en groepsbelang en korte- en langetermijnopbrengsten een rol spelen. Bij CRED werkt hij aan een researchproject met betrekking tot milieugerelateerde beslissingen door groepen en onderzoekt hij de effecten van feedback, normen en sancties op milieuvriendelijk gedrag, zowel in lab als in veld settings.

Prof. dr. Erik Verhoef
Vrije Universiteit / Ruimtelijke Economie

Profiel: Erik Verhoef (1966) is hoogleraar Ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op efficiëntie en verdelingsaspecten van ruimtelijke externe effecten en de regulering daarvan, in het bijzonder verkeers-, stedelijke en ruimtelijke systemen. Belangrijke thema’s in zijn onderzoek betreffen second-best regulering, netwerk- en ruimtelijke analyses en methodologische ontwikkeling, dynamische modellering en efficiëntie versus rechtvaardigheid. Zijn onderzoek, interesses en expertise liggen op het terrein van welvaarts-, micro-, vervoers-, stedelijke en milieueconomie.