HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Veiligheid en sociale cohesie
nieuw thema 2009

Een groot dilemma in veiligheidsbeleid betreft de rol van veiligheidsbeleving. Laat men zich leiden door de objectieve cijfers of laat men zich leiden door het veiligheidsgevoel? In de workshop komen vragen aan de orde als: Hoe kunnen we de subjectieve veiligheid in Amsterdamse wijken verklaren? Wat is de relatie tussen objectieve en subjectieve veiligheid? En in hoeverre speelt de context van de buurt (sociale cohesie) en het integratiedebat een rol?

De objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Beide vormen van veiligheid hebben met elkaar te maken, maar kunnen toch erg uiteen lopen. Zo voelt men zich opvallend veilig in bepaalde onveilige buurten in het centrum. Het omgekeerde is het geval in bepaalde buurten buiten het centrum; hier voelt men zich juist onveiliger dan objectief te verwachten zou zijn. Dat roept de vraag op wat de relatie is tussen objectieve en subjectieve veiligheid, en door welke factoren ze worden beïnvloed (zijn hier verschillen te vinden tussen beide vormen van veiligheid)?

Het veiligheidsbeleid van de gemeente richt zich met name op de objectieve veiligheid in de stad. Maar in hoeverre zou men zich ook met de subjectieve veiligheid moeten bezig houden? En als men dat zou willen, wat is dan de beste manier? In deze workshop zullen bovenstaande vragen behandeld worden en er zal speciale aandacht geschonken worden aan de effecten van zowel de sociale cohesie in buurten (is het in Amsterdam ook zo dat hoe meer sociale cohesie er is, hoe veiliger de burger zich voelt?) als de effecten van het veranderende integratiedebat op gevoelens van veiligheid. In hoeverre heeft bijvoorbeeld de grote aandacht voor de etnische component van criminaliteit in de media en het publieke debat een effect op het veiligheidsgevoel van Amsterdamse burgers? En als er een relatie zou zijn, wat kan de gemeente daar aan doen?

Prof. dr. Hans Boutellier zal in zijn inleiding ingaan op de factoren die de subjectieve veiligheid beïnvloeden en de op relatie tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Dr. Floris Vermeulen zal vervolgens iets zeggen over de mogelijke relatie tussen sociaal kapitaal en subjectieve veiligheid, en over de rol die het integratiedebat speelt in deze discussie.

Verslag van de workshop >>> (pdf)

Sprekers
Kees de Rooij (Gemeente)
Hans Boutellier (VU) >>>
Floris Vermeulen (UvA) >>>