HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Segregatie in het onderwijs
nieuw thema 2009

Segregatie en concentratie van sociale groepen in scholen zijn verschijnselen zo oud als het ge├»nstitutionaliseerde onderwijs. Net als ruimtelijke segregatie (in de vorm van getto's, arbeiders- en villawijken) kent het onderwijs vanouds verschillende vormen van gesegregeerd onderwijs: elitescholen, klompenscholen, opleidingsscholen. Idee├źn en maatregelen om gesegregeerde scholen tegen te gaan hebben ook een lange voorgeschiedenis. Onderzoek naar segregatie- en concentratieprocessen in het onderwijs is echter nog niet zo oud. In tegenstelling tot de VS, waar het onderzoek naar etnische segregatie op gang kwam na de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1954, stamt het eerste Europese onderzoek uit het einde van de jaren tachtig. In die periode werden overal in West-Europa de gevolgen zichtbaar van de instroom van voornamelijk niet-westerse migranten. Wat toen bijzondere zorg baarde, was het feit dat de resultaten van het integratieproces via onderwijs en arbeid beneden de verwachtingen bleven. Het behaalde onderwijsniveau van de verschillende etnische minderheidsgroepen bleef achter bij dat van de autochtone kinderen. Een te gering aantal van hen voltooide een opleiding en een groot deel viel voortijdig af. Daarom werd in Nederland, en ook elders in Europa, voor het eerst de vraag gesteld wat de gevolgen van gescheiden onderwijs voor de prestaties en integratie van migranten waren en wat beleidsmatig tegen de mogelijk negatieve gevolgen gedaan kon worden.

In deze workshop wordt de centrale probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Wat is er nu vanuit de wetenschap bekend over achtergronden, gevolgen en beleidsinterventies op het terrein van de concentratie- en segregatieverschijnselen in het onderwijs? Wat is bekend over scholier/kind-gebonden factoren die 'meegenomen' dienen te worden in de keuzen omtrent de optimale organisatorische aanpak? Welke biopsychologische variabelen (leeftijd, sekseverschillen, eerdere leerervaringen), psychosociale en culturele factoren zijn relevant, en hoe kan het beste rekening worden gehouden met de andere leeromgeving waaruit zij afkomstig zijn?

Verslag van de workshop >>> (pdf)

Sprekers
Petra Coffeng (Gemeente)
Jelle Jolles (VU) >>>
Sjoerd Karsten (UvA) >>>