HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Ruimtelijk economische agenda en schaalvergroting
vervolg op 2008

Amsterdam heeft de ambitie zich te ontwikkelen als internationaal aantrekkelijke en milieuvriendelijke metropool. Metropoolvorming betekent voor Amsterdam ook een schaalsprong van het denken over de stad naar het denken in een veel grotere context: de stedelijke regio.

Het begint bij de vraag: wat voor soort metropool willen we zijn? En het is duidelijk dat er ruimtelijk-economische voorwaarden zijn die Amsterdam en de regio ‘metropolitaan’ maken: zonder Schiphol geen prominente plek in de internationale netwerken van goederen, diensten, kapitaal, personen, informatie en cultuur. Zonder faciliteiten op topniveau geen internationale hoofdkantoren, zonder een passend woningaanbod geen instroom van getalenteerde kenniswerkers, zonder tolerantie geen innovatieve nieuwkomers.

In de Ruimtelijk Economische Ambitie (REA) heeft de strategiegroep Metropool een aantal vergezichten geschilderd die een beeld geven van hoe we het nieuwe Amsterdam kunnen vormgeven. Het traditionele stadscentrum (het gebied binnen de Singelgracht) wordt groter en vindt zijn grens bij de ring A10. In de notitie wordt uitgegaan van negen nieuwe metropolitane plekken die deze ontwikkeling moeten bespoedigen en bevorderen. Bereikbaar, flexibel, innovatief en attractief zijn belangrijke trefwoorden voor die nieuwe metropolitane plekken.

In het kader van zijn metropolitane ambitie onderzoekt de gemeente voor deze locaties diverse alternatieven om de kwaliteit van de stedelijke omgeving te verbeteren. De nieuwe plekken hebben uiteenlopende potenties op het terrein van wonen (al dan niet permanent), werken, recreëren, etc. Infrastructuur is onderdeel van een aantal van deze projecten.

In deze workshop wordt ingegaan op de betekenis van ruimtelijke kwaliteit voor de stedelijke dynamiek en waardecreatie. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de potentiële bijdrage van de open ruimte (groen) en water (blauw) aan een hoogwaardige stedelijke omgeving. Wat is de invloed van (een verhoging van) de omgevingskwaliteit op woningwaarden in de gemeente Amsterdam?

Verslag van de workshop >>> (pdf)

Sprekers
Erik van der Kooij (Gemeente)
Piet Rietveld (VU) >>>
Jasper Dekkers (VU) >>>