HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Jeugdzorg – Kinderen eerst
vervolg op 2008

Amsterdam wordt regelmatig geconfronteerd met lastige vraagstukken in de (preventieve) jeugdzorg en het onderwijs. Van bestuurders en beleidsmakers wordt een adequaat antwoord verwacht op vragen over de inrichting van ouder/kindcentra, vroege en voorschoolse educatie, het belang van taalvaardigheid en leren lezen, de kwaliteit van zowel het primair als voortgezet en mbo-onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten of multiprobleemgezinnen. Bij elk van deze kwesties spelen ook vragen over etnische diversiteit, of een specifiek doelgroepenbeleid verstandig is en zo ja, hoe dat er uit moet zien.
Daar kom je als bestuurder of beleidsmaker niet altijd uit: waar zet je geld op in, wie moet verbeterslagen organiseren? Vaak wordt geld besteed in de waan van de dag en wordt de opbrengst van inspanningen onvoldoende zichtbaar. Waar haal je de kennis vandaan die nodig is om effectiever te kunnen investeren?
Wetenschappers hebben uitstekende toegang tot een bijna eindeloze stroom van informatie over de ontwikkeling van de jeugd, effectieve preventieve en curatieve interventies, en onderwijsvormen die werken. Die gewenste informatie komt maar moeizaam op de plek waar hij gebruikt kan worden. Wetenschappers weten niet waar en hoe ze hun, vaak specialistische kennis kunnen omzetten in bruikbare kennis voor de stad. Beleidsmakers weten veelal niet wie ze moeten benaderen voor de gewenste informatie. De stad kan leren van de wetenschap, de wetenschap kan leren van de stad.

Met deze workshop beogen we de ingezette uitwisseling van kennis tussen de Amsterdamse universiteiten en de gemeente Amsterdam voort te zetten en de eerste resultaten van de samenwerking tussen universiteit en stad te presenteren.
In deze workshop komen de volgende twee thema’s aan bod:
  • Hoe richten we een goed beleid in voor preventieve jeugdzorg en onderwijs?
  • Welke programma’s zijn bewezen effectief voor de aanpak van problemen in gezin, school en de openbare ruimte?

Verslag van de workshop >>> (pdf)

Sprekers
Rutger Hageraats (Gemeente)
Hans Koot (VU) >>>
Jessica Asscher (UvA) >>>