HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Naar een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen
in aandachtswijken

vervolg op 2008

Het is duidelijk dat de aanpak van gezondheidsproblemen in aandachtswijken een belangrijke plaats verdient: de bewoners van deze wijken kampen met relatief veel gezondheidsproblemen, en deze gezondheidsproblemen kunnen bovendien de maatschappelijke participatie van bewoners in de weg staan. Gezien de verwevenheid van maatschappelijke omstandigheden en gezondheid, is een geïntegreerde aanpak vereist. Maar hoe pak je dat aan? Dit thema is in de Kennis voor de Stad 2008-bijeenkomst aan bod geweest en heeft de afgelopen maanden een vervolg gekregen. Over het verloop van dit vervolgproces en over de plannen voor de toekomst wordt in deze workshop gerapporteerd.

Een aantal stadsdelen is naar aanleiding van Kennis voor de Stad 2008 met het thema aan de slag gegaan, waaronder Geuzenveld, Noord (beide in het kader van ‘De Gezonde Wijk’) en Bos & Lommer.

Dit resulteert onder meer in de inrichting van een academische werkplaats, een gezamenlijk initiatief van GGD Amsterdam, AMC en VUmc. Doel van de werkplaats is om de ontwikkelingen in de aandachtswijken te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek, aan de hand van vragen uit de praktijk en beleid.

Publicatie: Over Van Mechelen 2008 >>>
Verslag van de workshop >>> (pdf)

Sprekers
Arnoud Verhoeff (Gemeente)
Willem van Mechelen (VU/VUmc) >>>
Karien Stronks (UvA/AMC) >>>